ระบบตัวละคร

-= ระบบตัวละคร =-

บัณทิต

บัณทิต
ทักษะหลัก สร้างบาดเจ็บ กลุ่ม
รำพัดใต้แสงจันทร์

ทำให้ศัตรูแถวหน้าบาดเจ็บเท่ากับ 222% + 502 โจมตีตัวเอง พร้อมกับโจมตีรอบหลังคริติคอลแน่นอน

เต้นรำใต้หิมะ

เมื่อพลังชีวิตตัวเองต่ำกว่า 50% จะเรียกเชิญวงแสงรอบตัว บาดเจ็บของตัวเองเพิ่ม 52%

หมอ

หมอ
ทักษะหลัก สร้างบาดเจ็บ ควบคุม
เป่าขลุยใต้แสงจันทร์ ทำให้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดบาดเจ็บเท่ากับ 89% + 280 โจมตีตัวเอง พร้อมกับมี 29% ทำให้ศัตรูเวียน 1 รอบ
ดื่มเหล้าชมฟ้า เมื่อถูกโจมตีจะใช้ขลุ่ยหยกปฏิยุทธ์ 54% ทำให้ 1 ศัตรูแบบสุ่ม 56% บาดเจ็บโจมตี พร้อมกับหลับลึก (ตื่นเมื่อถูกบาดเจ็บ) ภายใน 1 รอบ (2 รอบเปิดใช้ 1 ครั้ง)

พ่อครัว

พ่อครัว
ทักษะหลัก รักษา สนับสนุน
รำดาบบนถูเขา ทำให้ศัตรูแถวหน้าบาดเจ็บเท่ากับ 184% + 456 โจมตีตัวเอง พร้อมกับเพิ่ม ให้ฝ่ายเราทั้งหมด 16% โจมตี ภายใน 1 รอบ
สุดยอดอาหาร เมื่อพลังชีวิตตัวเองต่ำกว่า 55% แต่ละครั้งถูกโจมตีมี 60% อัตราสนับสนุนให้ ผู้ติดตามมีพลังชีวิตต่ำที่สุด ดูดบาดเจ็บเท่ากับ 75% โจมตีตัวเองภายใน 2 รอบ (แต่ละรอบเปิดใช้ 1 ครั้ง)

องครักษ์

องครักษ์
ทักษะหลัก ป้องกัน แถวหน้า
ตวัดหอกฟ้าร้อง ทำให้ 1 ศัตรูแถวหน้าบาดเจ็บเท่ากับ 308% + 684 โจมตีตัวเอง พร้อมกับตัวเองปลอดบาดเจ็บจากการโจมตีธรรมดา ภายใน 1 รอบ
ตวัดหอกแตกดิน เมื่อพลังชีวิตตัวเองต่ำกว่า 50% จะระเบิดความกล้าหาญต่อสู้ ทำให้บาดเจ็บที่ต้องรับลด 30% (ก้าวหน้าถึง +4 จะเปิด)