กิลด์

กิลด์

  • กิลด์เป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่มสมาชิก เข้าร่วมสร้างยุทธศาสตร์และสร้างทีมด้วยกัน เพื่อทำภารกิจบางอย่างในเกม กิลด์มีส่วนสำคัญมากในการขึ้นตำแหน่งของเจ้านาย นอกจากนี้ ทำภารกิจกิลด์ยังได้รับไอเทมหายากอีกด้วย

ภารกิจกิลด์

  • ทำภารกิจกิลด์ประจำวันเพื่อได้รับคะแนนบริจาคกิลด์ คะแนนอิทธิพลกิลด์ และคะแนนประสบการณ์

ห้องโถงกิลด์

  • อนุมัติสมาชิกเข้ากิลด์ ดูประวัติอีเว้นท์กิลด์ แข่งขันกับกิลด์อื่นๆ

ร้านกิลด์

  • เจ้านายสามารถใช้คะแนนบริจาคของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนไอเทมหายาก
  • เลเวลของร้านกิลด์ยิ่งสูง จะยิ่งมีไอเทมหายากหลายอย่างเพื่อแลกเปลี่ยน

ดันเจี้ยนกิลด์

  • ทุกวันจะมี 5 ครั้งต่อสู้ฟรี สำเร็จจะได้รับของขวัญมากมาย

ขุนนางกิลด์

  • “เป็นมิตรขุนนาง” “แบ่งแยกขุนนาง” “ชักชวนขุนนาง” เป็นกิจกรรมต้องทำเพื่อชักชวนขุนนางเข้ากิลด์ ขุนนางจะช่วยสมาชิกกิลด์เสริมความแกร่ง
  • แต่ละขุนนางจะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น กิลด์ยิ่งมีขุนนางหลายคน จะยิ่งได้รับความสามารถพิเศษ

คะแนนอิทธิพลกิลด์

 • ซึ่งเป็นคะแนนสำคัญทั้งในเลื่อนตำแหน่งและขึ้นครองราชย์ “ฮ่องเต้ – ฮ่องเต้หญิง” อีกด้วย เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันเลื่อนตำแหน่ง ระบบจะต้องการคะแนนอิทธิพลกิลด์ ถ้าคะแนนอิทธิพลกิลด์ครบเงื่อนไขตามกำหนด จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
 • คะแนนอิทธิพลกิลด์จะได้สะสมผ่านการทำภารกิจกิลด์ประจำวัน แต่ละภารกิจสำเร็จจะเพิ่มคะแนนอิทธิพลให้กิลด์
 • นอกจากนี้ เจ้านายสามารถใช้ “บัตรไคเฟิง” เพื่อเพิ่มคะแนนอิทธิพลกิลด์ของตนเองหรือลดคะแนนอิทธิพลกิลด์ของคนอื่น