สร้างทีมพื้นฐาน

-= สร้างทีมพื้นฐาน =-

    • สูตรพื้นฐานสำหรับทีมที่สมบูรณ์คือ 2 ตำแหน่ง“ป้องกัน”หลัก และ 3 ตำแหน่ง "โจมตี" หลัก
    • ป้องกันคือ 2 ตำแหน่งในแถวที่ 1 (ตามรูปด้านล่าง) ตำแหน่งนี้เป็นที่ตั้งผู้ติดตามรับการโจมตีจากศัตรูแทนทีม
    • แนะนำ ควรตั้งตัวละครและผู้ติดตามอาชีพองครักษ์ หรือพ่อรัว

    • โจมตีคือ 3 ตำแหน่งในแถวที่ 2 ตำแหน่งนี้เป็นที่ตั้งผู้ติดตามมีพลังต่อสู้สูง แข็งแรง สร้างความปาดเจ็บต่อศัตรู
    • แนะนำ ควรตั้งตัวละครและผู้ติดตามอาชีพบัณฑิตหรือหมอ