แนะนำวิธีหาหยวนเป่า อุปกรณ์ และดอกไม้

-= แนะนำวิธีหาหยวนเป่า อุปกรณ์ และดอกไม้ =-

แนะนำวิธีหาหยวนเป่า

ภารกิจรายวัน
    • ทำภารกิจรายวันทุกวันจะได้รับหยวนเป่าและไอเทม

ภารกิจเติบโต

บัตรรายสัปดาห์ / บัตรรายเดือน
    • เมื่อซื้อบัตรรายสัปดาห์หรือบัตรรายเดือน ทุกวันเข้าเกมจะได้รับหยวนเป่าตามบัตรที่เจ้านายซื้อ

แนะนำวิธีหาอุปกรณ์

แย่งชิงวังหลัง – ร้านอุปกรณ์
    • หลังจากผ่านด่านแย่งชิงวังหลัง เจ้านายจะได้รับคะแนนอำนาจเพื่อซื้ออุปกรณ์

การประกวดความงามพระราชวัง

แนะนำวิธีหาดอกไม้

ทัศนาจร
    • เมื่อผ่านด่านทัศนาจร เจ้านายจะได้รับดอกไม้และรางวัลน่าสนใจอีกมากมาย

การประกวดความงามพระราชวัง

ซื้อที่ร้านดอกไม้
    • เจ้านายสามารถดูจำนวนดอกไม้ที่ตนเองกำลังมีอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อที่ร้านดอกไม้