สิทธิ์ตำแหน่ง

-= สิทธิ์ตำแหน่ง =-

การเลื่อนตำแหน่ง

 • เจ้านายจะเดินที่ละก้าวถึงตำแหน่งฮ่องเต้ / ฮ่องเต้หญิง
 • ตำแหน่งจะแบ่งออกเป็น
  • ตำแหน่งชั้นต่ำ ตั้งแต่ขุนนางระดับเก้าชั้นโท จนถึงขุนนางระดับเจ็ดชั้นเอก
  • ตำแหน่งชั้นกลาง ตั้งแต่ขุนนางระดับหกชั้นโท จนถึงขุนนางระดับสี่ชั้นเอก
  • ตำแหน่งชั้นสูง ตั้งแต่ขุนนางระดับสามชั้นโท จนถึงขุนนางระดับหนึ่งชั้นเอก
  • ตำแหน่งสุดยอด ฮ่องเต้ / ฮ่องเต้หญิง
 • มี 3 ปัจจัยสำคัญเป็นเงื่อนไขเพื่อได้เลื่อนตำแหน่งคือ ด่านศึกชิงบัลลังก์ คะแนนคุณูปการ และคะแนนอิทธิพลกิลด์

สิทธิ์ตำแหน่ง

ตำแหน่งสุดยอด

ขุนนางระดับหนึ่ง

ขุนนางระดับสอง

ขุนนางระดับสาม

ขุนนางระดับสี่

ขุนนางระดับห้า

ขุนนางระดับหก

ขุนนางระดับเจ็ด

ขุนนางระดับแปด

ขุนนางระดับเก้า