แนะนำวิธีปลุกพลังอุปกรณ์

news |

แนะนำวิธีปลุกพลังอุปกรณ์

แนะนำ
 • ผ่านการปลุกพลัง อุปกรณ์สีแดงจะได้บวดเพิ่มคุณลัษณะและพลังศึกชิงบัลลังก์
เงื่อนไข
 • ตัวละครต้องผ่านถึงด่าน 1000
 • เพียงแค่อุปกรณ์สีแดงที่สามารถปลุกพลังได้เท่านั้น
หมายเหตุ
 • ชุดอุปกรณ์ที่สามารถปลุกพลังได้ประกอบด้วย จื่อหยาง เซียวเหยา เหลียงหยี และไท่หยู
 • ชุดอุปกรณ์ที่แลกจากการแย่งชิงจะไม่สามารถปลุกพลังได้อย่างเช่น จิ่วเฮ๋อ เซียวเซียง เทียนเสวียน
 • อุปกรณ์หลังจากปลุกพลังถึงคุณภาพสีชมพู จะไม่สามารถกระจาย
 • สะสมครบ 1 ชุดเซียวเหยาสีชมพู จะได้รับตรา +25 ความเร็วให้ผู้ติดตามทั้งหมดในทีม
 • คุณลักษณะพิเศษหลังจากปลุกพลังจะไม่สามารถอัพเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
 • แต่ละอุปกรณ์หลังอัพขึ้นสีชมพูจะมีคุณลักษณะแตกต่างกัน
วิธีการปลุกพลัง
 • สะสมครบวัสะดุเพื่อดำเนินการปลุกพลังอุปกรณ์
 • ใช้หินปลุกพลังอุปกรณ์และหินภูเขาไฟเพื่อปลุกพลังอุปกรณ์ เลเวลปลุกพลังยิ่งสูง จะต้องใช้วัสดุยิ่งมาก
 • มี 3 เลเวลของการปลุกพลังอุปกรณ์
 • หลังจากปลุกพลังอุปกรณ์ถึงเลเวล 3 สามารถอัพเลเวลอุปกรณ์คุณภาพสีแดงขึ้นสีชมพู
 • เพื่ออัพอุปกรณ์ขึ้นสีชมพูต้องมีเพชรชมพู

 • ปลุกพลังสำเร็จจะช่วยเพิ่มคุณลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์


 • เมื่อปลุกพลังถึงเลเวล 3 แล้ว สามารถอัพขึ้นสีชมพูที่หน้าจอปลุกพลังอุปกรณ์

 • ชื่อของอุปกรณ์หลังปลุกพลังจะเปลี่ยนเป็น <ชื่ออุปกรณ์ - ฟ้า>