แนะนำวิธีกระจายอุปกรณ์

news |

แนะนำวิธีกระจายอุปกรณ์

แนะนำ
 • อุปกรณ์สีแดงที่ปลุกพลังแล้ว สามารถกระจายออกมาเพื่อเอาคืนชุดอุปกรณ์สีแดงตอนแรกและวัสดุปลุกพลัง
เงื่อนไข
 • ตัวละครต้องผ่านถึงด่าน 850
 • อุปกรณ์ที่กระจายได้คืออุปกรณ์สีแดงที่ได้ปลุกพลังแล้ว
 • อุปกรณ์สีชมพูสามารถกระจายได้
 • สามารถกระจายอุปกรณ์ที่เตาหลอม
วิธีการกระจาย
 • อุปกรณ์ที่กระจายได้คืออุปกรณ์สีแดงที่ได้ปลุกพลังแล้ว
 • อุปกรณ์สีชมพูไม่สามารถกระจายได้
 • หลังจากกระจายอุปกรณ์ ค่าพลังจะลดลง
 • อุปกรณ์หลังจากกระจายจะไม่หายไป
 • เลเวลปลุกพลังหลังกระจายจะกลายเป็น 0
มี 2 วิธีกระจายอุปกรณ์
 • ปกติ ได้รับคืน 50% วัสดุปลุกพลังและอุปกรณ์สีแดงตอนแรก
 • พิเศษ ได้รับคืน 100% วัสดุปลุกพลังและอุปกรณ์สีแดงตอนแรก

 • ปกติ ได้รับคืน 50% วัสดุปลุกพลังและอุปกรณ์สีแดงตอนแรก

 • พิเศษ ได้รับคืน 100% วัสดุปลุกพลังและอุปกรณ์สีแดงตอนแรก

หมายเหตุ
 • ชุดอุปกรณ์ที่สามารถกระจายประกอบด้วย จื่อหยาง เซียวเหยา เหลียงหยี และไท่หยู
 • ชุดอุปกรณ์ที่แลกจากการแย่งชิงจะไม่สามารถปลุกพลังได้อย่างเช่น จิ่วเฮ๋อ เซียวเซียง เทียนเสวียน
 • สะสมครบ 1 ชุดเซียวเหยาสีชมพู จะได้รับตรา +25 ความเร็วให้ผู้ติดตามทั้งหมดในทีม